Prosument II dla fotowoltaiki 2017 – kiedy to się zwróci?

Ruszył ponownie program PROSUMENT dla fotowoltaiki. Schemat wsparcia oparty na zaciągnięciu kredytu w BOŚ Banku i umorzeniu 30% ze środków NFOŚiGW.

Łączna wartość kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ klientom na terenie woj. wielkopolskiego w całym 2016 r. i w pierwszej połowie 2017 r. sięgnęła blisko 50 mln zł. Dwie trzecie projektów inwestycyjnych dotyczyło obszaru tzw. małego OZE (w tym: fotowoltaika, poza tym pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Zasady wsparcia w programie PROSUMENT.

 1. Zaciągnięcie kredytu w wysokości kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej.
 2. Umorzenie 30% kredytu ze środków NFOŚiGW
 3. Kredytowanie do 15 lat – uzależnione od wieku kredytobiorcy.
 4. Koszty: 3% prowizji Banku za udzielenie kredytu, 1,5% roczna prowizja za korzystanie z kredytu przez cały okres kredytowania, 1% rocznego oprocentowania.

 

Analiza kosztów i realna dotacja

Prześledźmy koszty programu PROSUMENT II na podstawie finansowani najpopularniejszych instalacji przydomowych 4 do 5 kWp. Średnia cena rynkowa takich instalacji to około 25.000 zł brutto.

 • Wartoś instalacji: 25.000 zł
 • Kwota dotacji 30%: 25.000 x 30% = 7.500 zł
 • Wartość kredytu w Banku BOŚ: 25.000 zł – 7.500 zł = 17.500 zł

Załóżmy, że otrzymamy kredyt na 10 lat z oprocentowaniem 1% w skali roku, 3% prowizji za udzielenie kredytu, 1,5% prowizji rocznej za korzystanie z kredytu w kolejnych latach.

 • 3% prowizja od przyznanego kredytu: 525 zł
 • Suma 1% odsetek w ciągu 10 lat: 897 zł
 • Suma 1,5% rocznych prowizji w okresie 10 lat: 1202 zł

W sumie koszty kredytu w całym okresie 10 lat wynoszą : 525 zł + 897 zł + 1.202 zł = 2.624 zł

Odejmijmy wyliczone koszty od wartości 30% dotacji: 7.500 zł – 2.624 zł = 4.876 zł

W związku z tym REALNA wysokość dotacji wynosi: 4.876 zł / 25.000 zł = 0,195 * 100 zł = 19,5%

Kiedy mi się to zwróci?

Takie pytanie zadajesz sobie wówczas, kiedy spotykasz się z ofertą na instalację fotowoltaiczną. Podejdźmy zatem wspólnie  do oszacowania ile to będzie.

Załóżmy, że zużywasz w ciągu roku około 4.000 kWh (z takimi wartościami najczęściej spotykam się podczas audytów). W związku z tym dobieramy instalację fotowoltaiczną 4 kWp, która wyprodukuje w ciągu roku mniej więcej te 4.000 kWh. Taki jest prosty przelicznik na szerokościach geograficznych na których leży Polska.

Za zużycie 4.000 kWp zapłacisz mniej więcej 2.300 zł/ rok przy taryfie G11. Z tego co obserwuję, po zainstalowaniu fotowoltaiki rachunku za energię elektryczna spadają o około 60% do 70% (!) czyli daje nam to od 1.380 zł/rok do 1.610 zł/rok oszczędności

Instalacja 4 kWp kosztuje na rynku około 22.000 zł brutto. Z programem PROSUMENT II będzie kosztowała 22.000 – 19,5% = 17.710 zł

czyli 17.710 zł /1.380 zł = 12,8 lat lub licząc podobnie dla  oszczędności na poziomie 70% to 10,8 lat zwrotu inwestycji.

Co by było gdyby…

Właśnie, co by było gdyby…. założyć, że ten czas zwrotu byłby  krótszy, na przykład o połowę. Co by musiało się stać?

Odpowiedzi są  bardzo proste:

 1. Cena za instalację powinna spaść o połowę. (aktualnie to załatwiają dotacje ale nie te z PROSUMENTA II)
 2. Cena za energie powinna wzrosnąć o połowę. (ale nikt nie lubi podwyżek)
 3. Oszczędności z tytułu korzystania z energii elektrycznej powinny być większe niż 70%. (chć bez punktu 1. i 2. nie wniesie to zbyt wiele).

Myślę, że w tych trzech obszarach leży zwiększenie potencjał rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce. Może masz inne propozycje. Jak tak to to daj komentarz.

——————————

Bank Ochrony Środowiska: wśród proekologicznych inwestycji w Wielkopolsce najbardziej popularne są przydomowe mikroźródła OZE.

Źródło: Najbardziej popularne są przydomowe mikroźródła OZE » GLOBEnergia