Firma

Jeśli koszt energii elektryczne w kosztach stałych firmy jest wysoki warto pomyśleć o inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Każda firma w Polsce może produkować energię elektryczną za pomocą własnej elektrowni fotowoltaicznej. Ta energia w firmie może być zużyta na potrzeby własne, a nadmiary dostarczony do sieci energetycznej.
Jest to możliwe dzięki odpowiedniej legislacji: tzw. Mały Trójpak Energetyczny z 2013 r., Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z 2015 r.

Warto zainteresować się mikroinstalacjami do 40 kWp mocy zainstalowanej ponieważ taka instalacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, podłączane do sieci energetycznej odbywa się na zasadzie zgłoszenia oraz nie wymaga uzyskania koncesji na produkcję energii elektrycznej.

By tak się stało najpierw przeprowadzimy audyt fotowoltaiczny, wykonamy dobór i policzymy opłacalność inwestycji.

Kontakt